Україна на перехресті: чи можливе відродження країни через зміну моделі територіального пристрою?

 

Україна в силу сталися у кінці 2013 – початку 2014 рр. подій виявилася до сьогоднішнього дня на перехресті історичних шляхів, що вимагає від неї усвідомленого і об’єктивного вибору подальшого шляху дотримання і існування. Опускаючи дискусію відносно законності або незаконності усієї події в Києві, спробуємо сконцентруватися на проблемному питанні подальшого державного устрою країни, оскільки від правильності вибору моделі такого пристрою залежить, без перебільшення, саме існування її на політичній карті світу.

Сьогодні Україна підійшла до точки біфуркації своєї історії, за якою лише два варіанти подальшої її долі, – або динамічний і прискорений розвиток як територіально цілісної держави, або попадання в зону дуже тривалої(гео) політичної турбулентності з перетворенням на «failed states»(держава«, що не »відбулася), схожий на стан Сомалі або М’янми. Вірогідність кожного з двох описаних варіантів сьогодні складає 50 на 50.

Найважливіше питання, з яким країні належить визначитися буквально в лічені місяці, – це модель її державного устрою як формату існування суспільства, взаємовідносин між владою і народом, економічній моделі розвитку. Від правильності і рішучості нинішнього керівництва сформулювати і поставити перед суспільством цю проблему і у результаті залежатиме, без малого, доля країни.

Україна на перехресті

Усі 23 роки після отримання державного суверенітету в Україні не припинялася наукова дискусія відносно моделі адміністративно-територіального устрою держави. Адже ні для кого не секрет, що, наприклад, від найбільш раціональної організації і використання простору власної квартири залежить комфортність проживання її хазяїна. Рівно так само може розглядатися і питання адміністративно-територіальної моделі облаштування країни. Але усі ці роки дальші за розмови, а частенько звичайних політичних спекуляцій, справа не просувалася. Чи то з причини відсутності необхідних для цього фінансових ресурсів, чи то в силу спадкоємства звичної моделі управління і контролю за схемами грошових потоків, що склалися, чи то внаслідок цілого ряду інших, як об’єктивних, так і суб’єктивних причин, Україна продовжувала зберігати ту, що дісталася їй від Радянського Союзу модель адміністративно-територіального устрою і зав’язану на ній схему організації владної вертикалі. Ініціативи кожного нового президента країни зводилися лише до посилення контролю за фінансовими потоками в напрямі «Регіони – Центр» і підвищенню керованості регіональних олігархічних «еліт».

Україна, яка згідно Конституції, проголошувалася унітарною країною за формою адміністративно-територіального устрою, де-факто була так званою «квазіфедерацією» – унітарною державою, у складі якої в силу певних причин(найчастіше історичних, етнічних та ін.), що склалися, мають місце бути окремі автономні утворення. У Україні такою одиницею була Автономна Республіка Крим(АРК). І в цій моделі територіального пристрою Україна не була унікальною – таку ж модель мають і сьогодні ціла низка провідних країн світу – наприклад, Фінляндія, Данія, Іспанія, Китай та ін., – що дозволяє їм забезпечувати баланс регіональних, національних, економічних інтересів. Така модель вимагає найвищої майстерності від вищого ешелону державного менеджменту, який повинен виступати в ролі «політичного ювеліра». Але Україна не вивчила досконально подібну модель територіального управління, в країні, на жаль, не знайшлося талановитих менеджерів для такої роботи, у результаті був вибраний більше за просту, на перший погляд, шлях централізації і концентрації влади. Приклад тому – зміна конституції АРК у напрямі перетворення автономії на фікцію, поневіряння її якій би то не було самостійності в усіх питаннях зовнішньої і внутрішньої політики. Це супроводжувалося посиленням адміністрування усіх інших регіонів країни з боку центральних органів влади. При цьому накопичувалися протиріччя між центром і регіонами, супроводжувані коррупциализацией регіональних і центральних «еліт», їх не бажанням зважати на регіональну етнічну, економічну, ментально-історичну специфіку суспільства, що призводило до перманентних(особливо в період передвиборних кампаній) загострень питань, що зачіпали цивілізаційні основи існування країни. Замість того, щоб проводити політику гуманітарного згладжування і нівеляції питань, що традиційно розділяють українське суспільство(а це питання мови спілкування і діловодства, історичних оцінок тих або інших подій і осіб, векторів зовнішньополітичних орієнтирів), політичні лідери і партії намагалися «підігрівати» на них власний електорат, щоб виграти знову майбутні вибори на фоні загалом малоефективної економічної політики.

У результаті був отриманий практично безпрецедентний для будь-якої сучасної розвиненої країни результат: сталася поляризація суспільства на два антагоністичні ядра(табори, «партії») – Схід і Захід, в основній масі своїй діаметрально протилежних в поглядах на зовнішньополітичний шлях, оцінку історичного минулого, оцінки економічної ролі регіонів та ін. Якщо скористатися методами електоральної географії і простежити, як змінювалися результати загальнонаціональних плебісцитів і виборів з 1991 р., то можна побачити, що поляризація українського суспільства постійно зростала. Вималювалися два регіональні полюси політичних переваг, два ядра геополітичної потужності, що буквально перетворили країну в полі бою між собою. Українське суспільство у результаті виявилося єдине в одному: сформувався комплекс морального незадоволення від перемоги на виборах представників або «східною» або «західній» партії. При будь-якому розкладі в умовах жорсткої вертикалі влади переможцеві діставалося все. Україна втратила внутрішню єдність, де-факто розділившись на три соціально-ментальні зони: Захід, Схід, Центр(мал. 1). При цьому регіони Центральної України перетворилися на маргінальну зону «боротьби за електорат» між партіями Сходу і Заходу.

Мал. 1. «Три України» – результат політики жорсткої централізації і унітарної моделі адміністративно-територіального управління

Як видно з мал. 1, цивілізаційна межа між Сходом і Заходом на Україні не відповідає історично прийнятому уявленню про неї як про «розділ по Дніпру», або діленню на «Лівобережжі» і «Правобережжі». Межа з меридіональної спрямованості перетворилася в широтну, і вже з початку ХХ ст. відповідає не чітким межам течії річки Дніпро, а розмитій межі між Степовою і Лісостеповою природними зонами.

Доля усіх слабких держав бути не суб’єктом, а об’єктом світової політики. На жаль, Україна як країна з украй слабкою і нестійкою економікою, стала саме таким суб’єктом зовнішньополітичної боротьби між Сходом і Заходом в глобальному вимірі. І предтеча тому – концепція американського геополітика Самюеля Хантингтона «Зіткнення цивілізацій», що стала базовою геополітичною стратегією усієї американської зовнішньої політики післявоєнного часу. Авторський варіант схеми меж цивілізацій показував лінію фронтира між Заходом і Сходом якраз через територію України. Що усе, що відбувається сьогодні в країні і викладене вище прекрасно вкладається в цю концепцію. Політика багатовекторності Л. Кравчука і Л. Кучми сьогодні виявилася вже не життєздатною, і Україна зобов’язана зробити свій цивілізаційний вибір.

Але навіть не оглядаючись на глобальні «шахові партії» великих держав, життєво важливим для будь-якої держави є збереження його територіальної цілісності(«життєвого простору») і забезпечення громадського спокою, отже, це є одним з пріоритетних обов’язків будь-якої влади тієї або іншої країни. І в успішності реалізації владою цього обов’язку криються унікальні можливості переграти плани «великих зовнішньополітичних гравців». Є така можливість і у України. І для цього навіть не треба винаходити ніякої нової моделі розвитку або форми управління, досить лише детально вивчити світовий досвід і практики територіального управління. На наш погляд, фундаментальною основою виживання України як єдиної держави сьогодні являється необхідність проведення комплексної реформи її державного устрою – форми правління і адміністративно-територіального устрою.

Серед можливих форматів державного устрою один з компонентів не викликає сумнівів – Україна однозначно повинна зберегти республіканську модель. Але різновид її(президентська, президентсько-парламентська, парламентсько-президентська, парламентська) безпосередньо залежатиме від форми(моделі) територіального облаштування країни.

Варіантів вибору таких моделей насправді не так вже і багато: унітарна, федеральна, конфедеративна. Перша вже довела свою неспроможність, привівши до загострення усіх мислимих і немислимих проблем в українському суспільстві. Остання – конфедеративна модель як союз незалежних суверенних держав – в реальності властива сьогодні таким государствоподобним утворенням, як Боснія і Герцеговина і Європейський Союз, може характеризуватися як що не відповідає сучасним реаліям і потребам України. А ось модель федерального пристрою заслуговує на особливу увагу і розгляд.

Федеральні держави відрізняються від унітарних тим, що територіальні одиниці, що входять в них, мають ознаки державного суверенітету і є стійким союзом держав, самостійних в межах розподілених між ними і центром компетенцій і що мають власні органи влади.

Не існує єдиної універсальної моделі федерального пристрою, за великим рахунком в кожній сучасній федеральній державі вона своя. Серед федерацій загальноприйнято виділяти наступні їх різновиди: а) за принципом створення(генезису) – створене «згори»(конституційні) і створювані «знизу»(договірні); б) по особливостях конституційно-правового статусу суб’єктів – симетричні і асиметричні; в) по особливостях формування території – історико-культурні, національно-етнічні, змішані; г) по мірі централізації влада – централізована і децентрализованние; д) по праву виходу(сецесії) із складу федерації її суб’єктів – м’які і жорсткі(з правом виходу і без такого).

Федераціями на сьогодні є близько 30 країн світу, у тому числі США, Росія, Німеччина, Австрія, Бельгія, Канада, Мексика, Індія, Бразилія, Аргентина, Австралія, Ефіопія. Історичний досвід федералізму кожної з цих країн унікальний і заслуговує на окреме комплексне вивчення. Варто лише відмітити, що своїм існуванням в межах єдиних меж багато хто з них зобов’язаний саме переходу до федерального пристрою. Так, Канада є федерацією змішаного типу – і історико-культурною(регіони, населені англо-канадцами), і національно-етнічною(франко-канадці Квебека, ескімоси Нунавута та ін.). Така модель дозволила Канаді урівноважити інтереси усіх етнічних груп її населення і істотно вибити грунт з-під ніг сецессионистских політичних партій, що виступають за державну самостійність Квебека. На окрему увагу заслуговує Бельгія, яка абсолютною більшістю політологів оцінюється як штучно створену в 1831 р. державну освіту, що стала наслідком серії воєн «за іспанський спадок» 1701-1714 рр. протиріччя, що Накопичилися за багато десятиліть, між франкомовними валлонами і близькими до голландців фламандцями в мовній, економічній, політичній сферах спільного життя в умовах унітарної держави привели до того, що до 1993 м. Бельгія виявилася на межі реального розпаду. Ця країна в усіх прогнозах політико-географічної ситуації у світі фігурувала на першому місці в списку близьких до розпаду. Але в 1993 р. політичному керівництву країни перед загрозою реальності втрати країни вистачило мужності і сили волі відмовитися від традиційної практики унітаризму і організувати загальнонаціональний діалог відносно подальшої долі держави і реформування усіх сфер громадського і політичного життя. Так був явлений світу приклад того, що створена на національно-етнічній основі федерація, що базується на дотриманні і повазі засадничих прав і свобод усіх громадян, здатна не лише існувати як єдину державу, але і отримати нові імпульси для економічного розвитку і підвищення ролі країни на міжнародній арені. Реформування облаштування країни не завершене і сьогодні, виявляючи собою свідоцтво того, що це постійний еволюційний процес громадської згоди. Досвід бельгійського федералізму добре вивчений і описаний у безлічі наукових публікацій. У контексті Бельгії цікавий досвід Ефіопії, яка так само виявилася перед загрозою міжнаціональних конфліктів і територіального розпаду. До того ж, в 1993 м. Ефіопія навіть втратила частину своєї території – Еритрею. Цей факт протверезив керівництво країни і змусив зважитися на аналогічні бельгійським сценарії перезавантаження державного устрою з переходом до федеральної моделі. Не дивлячись на усі економічні труднощі, характерні для країни «Четвертого світу», досвід Ефіопії показує усю життєздатність федеральної моделі пристрою для країни, в якій в умовах унітаризму внутрішньонаціональні протиріччя досягли апогею і увійшли до стадії конфлікту.

Сьогодні Україна багато в чому повторює шлях і Бельгії, і Ефіопії. І якщо до 16 березня 2014 м. Україна мала усі шанси скористатися бельгійською моделлю і тим самим зберегти свою територіальну цілісність разом з Кримом, то сьогодні їй необхідно встигнути повторити вже досвід Ефіопії, щоб зберегти територію країни хоч би в тому урізаному вигляді, що є на цей момент. Інакше її чекає доля Сомалі – держави-химери на політичній карті світу, де-факто вже більше 20 років не існуючого в єдиних межах, а представлене «броунівським рухом» всіляких самопроголошених государствоподобних утворень. Але і тут показово, що в серпні 2012 р. Конституційна Асамблея Сомалі прийняла тимчасову конституцію, що визначає державу як федерацію. Запущений механізм загальнонаціонального діалогу.

Таким чином, навіть побіжний огляд світового досвіду показує, що в схожих сучасній українській суспільно-політичній кризі умовах світова практика має цілком конкретні рецепти збереження державності, потрібна лише політична воля для того, щоб ними скористатися.

У перспективі Українська держава має шанси збереження єдиного територіального простору, якщо зможе реалізувати перехід до децентрализованной моделі федерального пристрою за принципом жорсткої історико-культурної федерації. Це твердження засноване на наступних оцінках(з урахуванням вже втраченого Криму).

На сьогоднішній момент в Україні в цілому відсутні(за винятком окремих нечисленних маргінальних суспільно-політичних утворень з воєнізованим ухилом) чинники міжетнічного антагонізму і протистояння. Більшість населення як Сходу, так і Заходу країни усвідомлюють свою приналежність до української політичної нації(що не тотожно етнічному виміру цього поняття), і в абсолютній більшості своєму бажають збереження державної територіальної єдності. Потужних сецессионистских політичних сил в країні немає, як немає і масових політичних рухів, що відстоюють права національних меншин.

Мають місце істотні економічні диспропорції в територіально-економічній структурі, що обумовлює чинник невдоволення населення регіонів-донорів нерівноправним і несправедливим, на їх думку, характером перерозподілу доходів. Економічна децентралізація в пропорції 30% доходів – на потреби федерального центру, 70% – на власний регіон, в цілому здатна нівелювати цей чинник громадського незадоволення. Але тоді різко загостриться проблема виживання і переорієнтації економіки дотаційних регіонів країни, які кількісно складають абсолютну більшість(і в основному вони зосереджені в центрі і на заході країни). Тут можливий сценарій істотного зростання диспропорцій в рівні життя і загального соціально-економічного розвитку країни. Але механізми рішення таких проблем варто детально вивчати на прикладі розвинених федеральних країн, де вони з тією або іншою мірою успішності вирішуються.

Величезну проблему для української системи влади представляє її тотальна корумпованість і органічна срощенность з олігархатом. Населення усіх без виключення регіонів країни наочно переконується в тому, що навіть в умовах унітарної держави при наявних механізмах контролю за фінансовими потоками з центру, на місцях відбувається їх «освоєння» за корупційними схемами, а по-простому – банальне розкрадання. Не важко уявити собі розмах подібної діяльності в умовах економічного федералізму. Це той чинник, який багато в чому сприяв тому, що ідея федералізації не знаходила раніше і не знаходить сьогодні масової підтримки серед населення країни.

У Україні існує проблема незнання і нерозуміння основною масою населення засадничих принципів функціонування федеральних держав, моделей побудови стосунків усередині суспільств подібних країн. Це призводить до того, що продуковані окремими ЗМІ відверто фальшиві міфи в стилі «А хто у федерації вам платитиме пенсії? За це Київ тоді відповідати не буде»! широко поширюються серед широких мас населення, призводить до протидії самій ідеї федералізації. До того ж, в країні сьогодні розгорнута інформаційно-пропагандистська кампанія проти Росії в цілому, політики В. В. Путіна, якого звинувачують в розв’язуванні війни проти України, силовому відторгненні Криму, і, отже, усі пропозиції, витікаючі від політичного керівництва РФ по федералізації України автоматично оголошуються ворожими, спрямованими виключно на розкол і розпад країни. Це підкріплюється і побоюваннями центральної влади в Києві повторення історії з Кримом, який навіть в умовах унітарної держави зміг реалізувати сецесію, що вже тоді говорити про можливості подібного сценарію в умовах федерального пристрою.

Залишається дискусійним питання генезису, тобто принциповій моделі утворення федерації на Україні, а саме, як відбуватиметься процес її створення – «знизу» або «згори».

Модель створення федерації «знизу» можлива в умовах протистояння за схемою «влада — народ», коли через акції масової непокори, демонстрації незгоди з політикою центральної влади, в умовах різкого зниження рівня життя основної маси населення і закриття великих підприємств(в т.ч. градоутворювальних), в першу чергу в регіонах південного Сходу, самопроголошуватимуться «регіональні суверенітети» і робитися спроби організації різного роду плебісцитів. Такі процеси можуть стати потужною пропагандистською кампанією самої ідеї федералізації країни, що вже можна спостерігати в цих регіонах сьогодні. При цьому чим більша протидія з боку центральної влади буде цим вимогам населення південного Сходу, тим більшій радикалізації може піддаватися і сама ідея федералізації, з перспективою її переростання у вимоги повної суверенізації і самовизначення. І приклад успіху сецесії Криму на тлі обіцяючого зростання загального добробуту цього регіону тут буде першочерговим орієнтиром. Такий процес федералізації «знизу» обіцяє бути тривалим і зв’язаним з подальшим руйнуванням загальної державності країни. Якщо він не закінчиться «примусом влади до федералізації» країни, то може привести до розпаду України на декілька державних утворень.

 

Posted in Результат | Comments Off on Україна на перехресті: чи можливе відродження країни через зміну моделі територіального пристрою?

Косовский сценарій для пригнічення південного сходу України

Після того, як увечері в неділю в Ростові-на-Дону Віктор Янукович несподівано провів прес-конференцію, на якій висунув ряд звинувачень на адресу Центрального розвідувального управління США, американському відомству довелося виправдовуватися в екстреному порядку.

«Київ відвідав директор ЦРУ, який зустрічався з Аваковим, Турчиновим. Після цих зустрічей було прийнято рішення про проведення силових акцій. Вашингтон несе свою частку відповідальності за ситуацію на Україні«, — підкреслив у своєму виступі Янукович.

У США його слова спростували, заявивши, що ЦРУ не причетне до дій українських правоохоронних органів. «Твердження про те, що директор Джон Бреннан закликав нову владу в Києві провести дії усередині України, — досконала брехня. Бреннан, як, втім, і інші представники адміністрації Обами, переконаний, що дипломатичний підхід — єдино можливий спосіб вирішення кризи між Росією і Україною», — цитує газета The Los Angeles Times представника ЦРУ. Проте слова Януковича про візит Бреннана, що нібито відбувся, в Київ він коментувати відмовився.

При цьому останнім часом в Інтернеті з’являється все більше інформації про присутність на території України іноземних спецслужб, воєнізованих формувань і військових консультантів. Треба пам’ятати, що диму без вогню не буває: аналізуючи і збираючи обривки інформації, любительські фото і відео матеріали, оповідання очевидців, можна зробити однозначний висновок — іноземні спецслужби і військові є присутніми тут в повному об’ємі.

Так, навіть обиватель може зробити висновок про велику активність гостей і працівників далеко не слов’янській зовнішності у будівлі Головного Управління Служби безпеки України в Києві за адресою вул. Володимирська, 33. Для цього досить тривалий час спостерігати за головним входом і людьми, його відвідуючими.

Звертає на себе увагу і будівлю посольства США в Києві, надзвичайна активність в якому з боку дуже схожа на світовий саміт конгресменів і представників урядів, що проходить в ці хвилини в Україні. Так, ситуація в Україні украй напружена, але в Україні, а не в США!

Користувачі Інтернету також звертають увагу на велику кількість іноземних громадян армійської виправки щодня відвідуючих будівлю Міністерства оборони України, яке далеко не є «центром підготовки по англійській мові».

В понеділок стало відомо про те, що виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок проведення широкомасштабної спецоперації на південному сході України із залученням збройних сил країни.

На цьому фоні особливий інтерес представляє інформація про підготовлювану великомасштабну провокацію на території Донецької або Луганської областей, такої, що поступила від головного редактора інформаційно-аналітичного видання «Журналістська правда» Владислава Шуригина з посиланням на власні джерела в Києві. За його словами, глава ЦРУ Джон Бреннан в ході свого візиту в Київ обговорив з Турчиновим і керівниками силового блоку України деталі цієї акції, а також реакцію на неї США і їх союзників. Він також провів нараду з американськими радниками, працюючими в апараті президента України і уряду.

За інформацією джерела, в темний час доби планується організація засідки, в якій буде обстріляна військова колона або підрозділ національної гвардії. В ході цієї засідки повинне загинути «критичне число» військовослужбовок. Виконавцями цієї акції виступлять перекинуті на територію цих областей бойовики «Правого сектора», які будуть переодягнуті у форму сил самооборони Донецької республіки. Одночасно з цим готується ще ряд провокацій. У їх числі атаки на об’єкти залізничного і повітряного транспорту, які будуть видані за терористичні акції «проросійських бойовиків».

«Усе це повинно забезпечити casus belli для проведення широкомасштабної силової операції по узяттю під контроль бунтівних областей. Зараз недалеко від межі з донецькою областю, розгорнутий оперативний штаб. Йому перепідпорядковані усі силові структури на території шести східних областей. До цього штабу прикомандировані декілька американських радників, які забезпечують його розвідувальною інформацією, що поступають від американських технічних засобів і супутників, а так само забезпечують закритий зв’язок з вищим керівництвом в Києві«, — додало джерело.

Так, якщо ця інформація підтвердиться, сюжет і розмах у цих акцій буде по-справжньому косовский. Українським «сценаристам» з силових відомств таке, швидше за все, і не снилося.

Ось так, шляхом спостережень і нескладних висновків можна зробити висновок про повноцінну присутність на Україні сильного впливу іноземних спецслужб і військових.

Так хто керує Україною, правоохоронною системою, військовими і спеціальними службами? Висновки робіть самі.

Posted in Результат | Comments Off on Косовский сценарій для пригнічення південного сходу України

Європа упускає шанс зберегти єдину Україну

Розгляд українського питання на останній сесії ПАРЄ завершився резолюцією, в якій європейські парламентарі зовсім відкинули право населення південно-східних регіонів України на захист своїх демократичних прав і свобод у формі мирного цивільного протесту. Така оцінка бурхливих подій, що відбуваються в головному промисловому регіоні країни, заснована на міфах, що насаджуються недобросовісними українськими політиками і громадськими діячами.

Міф перший полягає в тому, що Україна – практично мононаціональна держава, в якій росіяни є прийшлою меншістю. Цей міф виріс з компілятивних праць непрофесійних українських істориків-націоналістів, що не знають фактів освоєння території південного Сходу нинішньої України – Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської і Одеської областей, що не мали осілого населення на момент приєднання їх до Росії. Росіяни є корінним населенням вказаних територій, частина з яких завжди відносилася до земель російського козачого Війська Донського.

В ході перепису населення СРСР в 1926 році національність жителів визначали не за етнічним принципом, а за місцем проживання в тій або іншій радянській республіці. В ході цього перепису безліч росіян, греків, євреїв, поляків на Україні насильно записали українцями.

Другий міф пов’язаний з мовними пристрастями населення України. Офіційна влада в питанні використання мови завжди спиралася на статистичні дані про етнічний склад населення, автоматично зараховувавши до україномовних усіх етнічних українців. Проте навіть офіційні дані говорять про те, що від половини до двох третин населення південного Сходу(а це половина усіх жителів України) вважають своєю рідною мовою російський.

Соціологічні дослідження показують, що від 80 до 90% жителів південних і східних регіонів України використовують в сім’ї російську мову. Всього ж, за даними Інституту Геллапа, на території України використати російську мову в побуті, діловому листуванню і для спілкування віддають перевагу близько 83% населення. При цьому відбувається постійне скорочення долі російської мови в дошкільному вихованні і освіті, а представники нового режиму в Києві постійно виступають з ініціативами не лише заборонити російськомовним громадянам обіймати будь-які державні посади, але і застосовувати до тих, що використовують російську мову такі заходи покарання, як ув’язнення і навіть страту. Це приблизно те ж саме, начебто населенню бельгійської Валлонии погрожували розстрілом за використання французької мови.

Третій міф – це міф про культурно-історичну єдність України. Річ у тому, що для західних областей України неприйнятними є цінності південного Сходу, пов’язані з боротьбою радянського народу проти фашизму, а південний Схід і Центр України не приймає героїзацію колабораціоністів, що співпрацювали з Гітлером і нацистських поглядів, що дотримувалися. Таких, як лідер українських націоналістів, агент гітлерівського Абверу по кличці «Сірий» Степан Бандера і капітан вермахту, офіцер диверсійного батальйону «Нахтигаль» Роман Шухевич. Адже ні для кого не секрет, що нацисти з Організації українських націоналістів(ОУН), шановані багатьма нинішніми українськими політиками, охоче співпрацювали з гітлерівським айнзацгруппами в організації Холокосту, а постійно гасло революції, що звучало з трибуни на Майдані, «Слава Україні. Героям слава» – це пароль і відгук нацистів з ОУН Бандери. Так от київський режим оголосив цінності населення південного Сходу України неповноцінними і шкідливими для держави, а їх носіїв людьми «другого сорту».

* * *

Чи міг не виникнути протест за ситуації, коли половина населення країни сіпнеться дискримінації за етнічною і мовною ознакою, а людей переслідують за їх переконання? Коли ж на довершення всього що дискримінуються оголосили людьми «другого сорту», вибух став неминучий. Вибух неконтрольований, руйнівний.

Жителі південного Сходу України більше не хочуть миритися з тим, що їх діти не можуть отримати утворення на рідній мові, що вони не мають права слухати на нім новини і дивитися телепередачі, що їх називають «ворогами держави» тільки за те, що вони народилися в сім’ях, де говорять по-російськи. Що їх предків в шкільних підручниках називають поневолювачами і злочинцями за те, що вони захищали Сталінград і звільняючих Освенцим, а учасників розстрілів євреїв в київському Бабиному Яру проголошують національними героями.

Поєднати такі різні цінності у рамках унітарної держави, орієнтованої на захист поглядів тільки однієї частини населення, вже неможливо. Як говорить викладач університету з Донецької області Ірина К., «ми не підкорятимемося правилам, продиктованим Західною Україною. Зараз в протестах беруть участь небагато, інші працюють, щоб в містах не зупинилося життя. Але якщо нас спробують подавити силою, тоді піднімуться буквально усе населення Донбасу». При цьому йдеться доки про дві області з восьми, але їх населяє 15% населення України, вклад яких в економіку країни досягає 30%.

Як показує світовий досвід, включаючи досвід врегулювання етнічних конфліктів в колишній Югославії, рішення таких глибоких конфліктів мирним шляхом можливо тільки через федералізацію. При цьому кожна частина єдиної держави самостійно визначає свій вектор політичного, економічного і гуманітарного розвитку, а центральна влада забезпечує координацію діяльності суб’єктів федерації і відповідає за ті функції держави, які неможливо вирішити на місцевому рівні.

Намічені на 17 квітня переговори в Женеві між ЄС, РФ, США і Україною по врегулюванню української кризи не мають сенсу без прямого підключення до переговорного процесу представників південного Сходу України. Без цього криза поглиблюватиметься і переросте в повноцінну громадянську війну біля меж Європейського оюза, а єдину державу Україна просто припинить своє існування, розділившись на декілька частин, що невпинно ворогують один з одним…

Posted in Результат | Comments Off on Європа упускає шанс зберегти єдину Україну

Німецький концерн RWE начал реверсние постачання газу на Україну

Німецька RWE повідомила у вівторок про початок реверсних постачань газу на Україну через Польщу.

Постачання здійснюватимуться на основі п’ятирічного рамкового договору, який був підписаний в травні 2012 року між «Нафтогазом» і RWE Supply & Trading, передає ІТАР-ТАРС.

Згідно з угодою, об’єм поставок може скласти до 10 млрд кубометрів в рік.

Раніше Deutsche Welle писала, що RWE принципово готовий почати постачання газу на Україну.Як повідомило керівництво німецького концерну в п’ятницю, відповідні переговори з компанією «Нафтогаз України» вже ведуться. У структурі газового балансу німецького концерну 31% складає газ, отриманий з Росії, 24% – норвезький, і 21% – голландський газ.
Нагадаємо, Україна, домагаючись знижок, в 2012 році почала закуповувати паливо в Європі. У листопаді 2012 року почалися постачання газу через Польщу за угодою з німецькою RWE. У кінці березня Київ отримав перші об’єми газу через Угорщину.

У січні 2014 року Україна підписала газову угоду із Словаччиною. Єврокомісар по енергетиці Гюнтер Еттингер упевнений, що постачання газу із Словаччини на Україну можуть бути організовані в поточному році, проте Європейська комісія дійшла висновку, що реверс газу на Україну юридично неможливий без згоди Газпрому.

Posted in Результат | Comments Off on Німецький концерн RWE начал реверсние постачання газу на Україну

Клопотання Лебедєва про УДЗ направлено до суду міста Вельськ

Захист екс-керівника МЕНАТЕП на 13 років за розкрадання нафти та відмивання коштів, направила в суд міста Вельськ клопотання про його умовно-дострокове звільнення (УДО).

Сьогодні в Бєльський районний суд Архангельської області подано клопотання про умовно-дострокове звільнення Лебедєва, – повідомила його адвокат Олена Ліпцер. Раніше Лебедєв був етапований з московського СІЗО в колонію Вельськ для відбування покарання.

Сьогодні президія Мосміськсуду розгляне питання про законність одного з продовжень строку тримання під вартою Лебедєва в рамках другої кримінальної справи – з 17 травня по 17 серпня 2010 року. За словами адвокатів, у випадку, якщо суд визнає його арешт у цей період незаконним, практичного значення для Лебедєва це рішення мати не буде, проте це стане ще одним аргументом для звернення до Європейського суду.

30 грудня 2010 Хамовнічеський суд Москви Платона Лебедєва і екс-главу ЮКОСа Михайла Ходорковського до 14 років ув’язнення за розкрадання нафти і відмивання коштів. Підсудні та їхні адвокати оскаржили це рішення. В результаті 24 травня цього року Мосміськсуд пом’якшив їм покарання на 1 рік. Вирок вступив в законну силу.

Засуджені ще в Москві подали прохання про УДО, так як вони вже відбули більше половини терміну ув’язнення (включаючи вирок у першій справі). Але клопотання адвокатам у зв’язку з етапування Лебедєва і Ходорковського в Архангельську область і Карелію, відповідно. Клопотання про УДЗ від захисту колишнього керівника ЮКОСа поки не надходило.

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on Клопотання Лебедєва про УДЗ направлено до суду міста Вельськ

Секрет стрункої фігури: для початку треба просто встати з дивана

Як підтримувати себе в хорошій формі літа? Про це ведучі  просили у гостя студії – актора і бодибилдера Олександра Невського.

Я вважаю, що досить займатися 30 хвилин в день три рази на тиждень, – каже Невський. – . Якщо у когось зараз немає можливості записатися в спортзал – банально немає грошей – це не повинно зупиняти. Ви можете займатися з гантелями, можете віджиматися – якщо ви чоловічої статі. Можете крутитися з тією ж шваброю, зміцнювати талію – якщо ви жіночої статі .

Все це абсолютно без фанатизму, підкреслює актор. Нам кажуть, що треба відмовитися від солодкого, мучного. Та бог з ним – їжте борошняне і солодке по вихідним, а 5 днів на тиждень ведіть здоровий спосіб життя, – пояснює Невський.

У вас повинна бути мета – ви – нехай вас це мотивує. Треба пам’ятати, що це потрібно тільки вам, а не нікому-то , – додає Маттіас Хьюз.

Кожна людина повинна зрозуміти, що ніхто за нього нічого не зробить. І людина сама може домогтися всього, він просто повинен встати з дивана. Ніхто не може сьогодні лягти спати, а завтра прокинутися зовсім іншим – м’язистим, відомим, багатим. Але якщо прокинутися , встати з того самого дивана і почати працювати над собою, поставити мету і почати її добиватися, то в один прекрасний день можна прокинутися іншою людиною , – уклав Олександр Невський.

Posted in Сумно читати | Comments Off on Секрет стрункої фігури: для початку треба просто встати з дивана

Рішення МЕА не вплине на економіку Росії

Рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) поставити на ринок частина запасів нафти не вплине на російську економіку, вважає помічник президента Аркадій Дворкович.

Нічим не загрожує. Ціни на високому рівні, навіть таке . А більша відкритість – це добре для ринку. Ринок стане більш стійким , – заявив Дворкович.

На його думку, зниження цін на нафту після рішення МЕА не є критичним, якщо враховувати динаміку цих цін. Може бути, все повернеться на новому рівні, – пояснив Дворкович.

Він вважає, що зниження цін на нафту не вплине в цілому на курс рубля. Невеликі коливання, як звичайно, можуть бути, але не суттєві, – підкреслив Дворкович.

Posted in Ну почалося | Comments Off on Рішення МЕА не вплине на економіку Росії

У Києві розпочався суд над Юлією Тимошенко

У Печерському суді Києва розпочався попередній розгляд кримінальної справи екс-прем’єра України . Вона при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.

Як повідомляє , в ознайомчої частини засідання Тимошенко відмовилася відповідати на питання судді про свої біографічних і паспортних даних, заявивши, що про них усім відомо.Потім почалася вистава інших учасників процесу.

Перед будівлею суду на Хрещатику зібралися кілька тисяч прихильників Юлії Тимошенко. По суті, головна вулиця столиці перетворилася на майданчик політичного мітингу. Його веде найближчий соратник Тимошенко Олександр Турчинов. Мітингувальники скандують Юля!, Звучать українські пісні. Спроби присутніх перекрити рух автотранспорту по Хрещатику були присічені спецназом.

, порушених генпрокуратурою проти Юлії Тимошенко, першим потрапило до суду. Два інших стосуються нецільового витрачання коштів, але до суду вони поки не надійшли. У першій справі мова йде про, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу. Друге пов’язане із закупівлею автомашин швидкої допомоги за завищеною ціною.Слідство об’єднало ці дві справи в одну.

Майбутній процес Юлія Тимошенко заздалегідь назвала судилищем, яке, за її словами, заготовлено за дорученням президента. Екс-прем’єр переконана, що інт

Posted in Ну почалося | Comments Off on У Києві розпочався суд над Юлією Тимошенко

Аероекспрес має намір придбати не менше 600 вагонів Siemens

Аероекспрес визначив тарифи на квитки , який почне працювати з 1 грудня цього року. Пасажири зможуть придбати квитки у бізнес-клас за 350 рублів, а в економ – за 200. Детальніше про це, а також про розвиток транспортної інфраструктури і швидкісних перевезень в ефірі YIK розповів .

У Сочі Аероекспрес буде здійснювати не тільки інтермодальні перевезення, а й приміські.Цими послугами пасажири зможуть скористатися за 18 рублів за зону, але без права виходу на платформі Аеропорт. Тут є ряд складнощів, цей ринок зараз тільки формується. Але ми розуміємо, що ці питання будуть вирішені. Найближчим часом це буде для перевізника не збитково, – зазначив Криворучко, говорячи про приміських перевезеннях.

Перед Аероекспрес стоять дуже амбітні завдання: під час чемпіонату світу з футболу 2018 року він повинен буде перевозити майже 4 мільйони людей. Це завдання дуже серйозна, – зізнався гендиректор компанії. – Зараз обговорюється участь як РЖД , так і Аероекспрес в проекті з перевезень під час чемпіонату. Ми впевнені, що впораємося з цим завданням, тим більше, багато чого вже зроблено. Він додав, що програма перевезень на ЧС буде прийнята найближчим часом.

Ми не сумніваємося, що впораємося. Наш досвід дозволяє нам тиражувати багато технологій. У нас є унікальний досвід організації перевезень, обслуговування пасажирів і рухомого складу. Тут не тільки буде створюватися щось нове, але буде тиражуватися те, що вже відпрацьовано на сьогоднішній день , – сказав Олексій Криворучко.

Він зазначив також, що популярність послуг Аероекспрес у пасажирів швидко зростає. Якщо в 2008 році компанія перевезла близько 6 мільйонів пасажирів, то на сьогоднішній день – це вже близько 12 мільйонів. Послуги перевізника можна оплатити навіть з мобільного телефону, квиток можна купити по інтернету.

Число пасажирів, які користуються подібними послугами, неухильно зростає. Він досяг 2-3 відсотків, а це вже багато, – вважає Криворучко. 
Ключове питання для Аероекспрес зараз – оновлення рухомого складу. Швидше за все, це будуть вагони Siemens. Йдеться про дуже пристойних інвестицій – не менше 8 мільярдів рублів, і придбаємо ми не менше 600 вагонів, – повідомив гендиректор компанії.

Posted in Ну почалося | Comments Off on Аероекспрес має намір придбати не менше 600 вагонів Siemens

Китайський CIC може придбати 5% акцій Ощадбанку

Суверенний фонд Китаю (China Investment Corp, CIC) отримав пропозицію про придбання 5%-вої частки Ощадбанку. Пропозиція надійшла від інвестиційних банків, які організовують приватизацію найбільшого російського банку, повідомляє китайська газета 21st Century Business Herald.

Ощадбанк і CIC вже провели первинні переговори про можливу операцію. Під управлінням CIC знаходяться кошти в розмірі $ 200 млрд. Вартість операції з Ощадбанком може скласти близько $ 4 млрд, повідомляє  .

Остаточна ціна за акцію буде визначена за допомогою моделі приватна інвестиція в торгованих компанію (private investment in public equity), оскільки акціями банку торгують в Москві. Це буде означати певну знижку до середньозваженої ціни акцій за певний період в минулому, – зазначив джерело.

CIC в ході лютневої приватизації ВТБ придбав менше 1% акцій російського банку, витративши $ 100 млн. Віце-президент CIC Ванг Жіангзі заявив, що суверенний фонд є пасивним інвестором, він не бере участі в щоденних операціях з акцій компаній, акціонером яких є. У нас немає геополітичних і стратегічних цілей, ми шукаємо прибуток, – зазначив віце-президент. 

Posted in Як гармата | Comments Off on Китайський CIC може придбати 5% акцій Ощадбанку

Обама викликав привид В’єтнаму

Барака Обамурозкритикували за. Зробили це його власні генерали і, звичайно, рядові громадяни. Сайти американських газет переповнені коментарями читачів. Одні кажуть: Обама зробив, що обіцяв – подбав і про американських військових, і про економію бюджету. Інші бачать за гучними словами лише приманку для підвищення рейтингів напередодні президентських виборів 2012 року.

10 тисяч військовослужбовців в 2011 році і ще 23 тисячі до наступного літа. Плани Барака Обами з виведення військ з Афганістану військове командування називає ризикованими.Генерал Девід Петреус нагадує: американська присутність в ісламській республіці президенту радили скорочувати не такими форсованими темпами. Адмірал Майкл Маллен, в свою чергу, заявляє: чим менше солдатів залишиться в Афганістані, тим більшої небезпеки будуть піддаватися їх життя.

Рішення президента виявилося більш агресивним і тягне за собою більше ризиків, ніж я раніше припускав. Чим більше наших військ залишиться в Афганістані і чим довше вони там пробудуть, тим безпечніше буде військова операція. Зрештою, тільки президент може визначити прийнятний рівень ризику, я вважаю, що він це зробив. Втім, якщо наші підрозділи затримаються в ісламській республіці надовго, ми зіткнемося з ризиками іншого характеру , – заявив голова Комітету начальників штабів збройних сил США адмірал Майкл Маллен.

Держсекретар США Хілларі Клінтон озвучує іншу точку зору. За її словами, президент прийняв обдумане і зважене рішення, на яке вплинули відразу кілька факторів: Очевидно, що кожен представник військового командування якомога довше хоче мати в своєму розпорядженні максимальне число підрозділів. Але при цьому генерали усвідомлюють, що їхня думка та поради грають не вирішальну роль. Тому я вважаю, що президент прийняв правильне рішення .

Діаметрально протилежні думки і серед простих американців. Газета Нью-Йорк Таймс публікує листи своїх читачів. Одні кажуть, що Обама дотримав свою обіцянку, інші вважають, що президент допустив промах в стратегії – у військовій і політичній.

– Спасибі, президент Обама, за початок виведення військ з Афганістану. Ще одна обіцянка виконана. Команда президента спрацювала відмінно. Я згоден з Обамою в тому, що нам пора звернутися до внутрішніх проблем .

– Обама не виконав свою обіцянку, дану у грудні 2009 року: тоді він оголосив, що масовий виведення військ з Афганістану почнеться в липні 2011. Президент просто тягне час, крутить перед нами морквиною, як перед кроликами, даючи все нові обіцянки.

Не змусила себе довго чекати і реакція з Афганістану. Місцеві сили безпеки дають зрозуміти: вони вже готові до передачі повноважень і здатні захистити свою країну.

Коли іноземці підуть, місцеві сили безпеки зроблять все можливе, щоб захистити країну, навіть якщо для цього будуть потрібні жертви, – запевняє офіцер афганської поліції Ахмад Джан.

Але не всі мешканці згодні з подібними висловами. Вони кажуть, що афганським силовим структурам не вистачає кваліфікованих кадрів, і без допомоги західних партнерів їм навряд чи вдасться контролювати ситуацію в країні.

– Як тільки американські солдати підуть, в країні почнеться громадянська війна. Влада поки не в силах управляти країною без допомоги США. Тому, перш ніж залишати Афганістан, вони повинні навчити місцеві сили безпеки, щоб вони змогли самостійно контролювати ситуацію.

Втім, час на навчання є. До 2014 року в Афганістані залишаться 68 000 солдатів. Крім того, Кабул і Вашингтон планують підписати угоду, яка передбачає, що не менше 25 тисяч американських військовослужбовців затримаються на афганській території на невизначений термін для контролю кордону з Пакистаном.

Оглядач Річард Коен назвав промову Обами підтвердженням занепаду Америки. У блоці на сайті газети Вашингтон пост Коен пише, що висновок 10 тисяч військовослужбовців означає, що американський вік закінчився. Обама фактично визнав, що США зробили в Афганістані все, що змогли, а тепер люди втомилися. Я вже чув цю промову, – пише Коен. – Мені чуються в ній відгомони того, як Ніксон роз’яснював курс на в’єтнамізації . Коен впевнений, що історія може повторитися: встановлений в Афганістані режим впаде відразу після виведення військ.

Posted in Ну почалося | Comments Off on Обама викликав привид В’єтнаму

Генерали звільнені за вибухи на арсеналах в Удмуртії

Відповідальність за пожежу на складі боєприпасів в Удмуртії понесуть високопоставлені військові. За підсумками вивчення обставин ЧП, міністр оборони Анатолій Сердюков запропонував президенту Росії Дмитру Медведєву звільнити зі служби начальника управління технічного забезпечення Центрального військового округу, а також начальника управління планування та координації матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу.

Заступнику міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакову і командувачу військами Центрального військового округу Володимиру Чиркин оголошено догану. Сувору догану оголошено начальнику головного ракетно-артилерійського управління Міноборони, т.в.о. начальника штабу Центрального військового округу, начальнику департаменту планування та координації матеріально-технічного забезпечення Міноборони. Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто ще ряд військових в Центральному окрузі, повідомляє прес-служба Кремля.

 в Пугачова Малопургінского району Удмуртії сталося в ніч на 3 червня. Пожежа, що виникла на території арсеналу, . Вогнем було охоплено 18 складів з боєприпасами і приблизно 150 будинків на площі 8 кілометрів. Загинули три людини. Були зруйновані три тисяч будинків і будівель. Збиток оцінений у 2 мільярди рублів.

Posted in Сумно читати | Comments Off on Генерали звільнені за вибухи на арсеналах в Удмуртії

Теплохід з випускниками сів на мілину, зіткнувшись з баржею

На Москві-річці, в районі Софійської набережної, баржа зачепила теплохід, на якому 11-класники. Як повідомив начальник прес-служби столичного Управління МНС Євген Бобильов, постраждалих немає.

Бобильов уточнив, що інцидент стався сьогодні близько другої години ночі. Баржу, що прямувала з боку півдня, вів тягач, теплохід ж з випускниками йшов з боку Кримського мосту. У районі Софійській набережній теплохід і баржа зачепили один одного бортами і теплохід сів на мілину, – розповів Бобильов.

На борту теплохода, за уточненими даними, знаходилися 43 людини: 17 випускників школи номер 1251 і 26 дорослих, повідомляє . Всі судна з випускниками цієї ночі супроводжували рятувальники, так було і з цим теплоходом. Рятувальники після інциденту викликали інспекторів Державної інспекції по маломірних суднах і піднялися на борт, запропонувавши всім залишити теплохід, – повідомив начальник прес-служби столичного Управління МНС.

Він категорично спростував інформацію ряду ЗМІ, що рятувальники не евакуювали нікого протягом чотирьох годин. Керівництво школи попросило не знімати їх з теплохода, так як він був орендований до шостої ранку. Крім того, машини батьків і вчителів були припарковані біля Москва-Сіті, а школа ніяких автобусів не замовляла, – сказав представник МНС, уточнивши, що ніяких ушкоджень теплохід не отримав.

У зв’язку з цим рятувальники пішли назустріч керівництву школи. Тим не менше, відразу були замовлені автобуси пожежно-рятувального центру, які прибули в 5:50. У цей же час всіх людей, що знаходилися на теплоході, зняли з нього і на автобусах відвезли в район Москва-Сіті, – розповів Бобильов.

Posted in Як гармата | Comments Off on Теплохід з випускниками сів на мілину, зіткнувшись з баржею

У Ростові-на-Дону знову засліплений лазером екіпаж літака

У Ростові-на-Дону невідомі зловмисники в черговий раз пілотів що йдуть на посадку літаків.

Напередодні ввечері були відмічені відразу три спроби засліплення пілотів повітряних суден.Двічі з різних районів міста лазерний промінь був спрямований на пілотів Boeing, що здійснював рейс Внуково – Ростов. Трохи пізніше про що б’є по очах лазерному промені доповіли пілоти іншого Boeing. Пілоти посадили літаки без пригод, – повідомили в прес-службі ГУ МВС РФ по Ростовській області.

У всіх трьох випадках зразкові райони розташування зловмисників були визначені. Туди були спрямовані групи патрулювання. Однак пошуки результатів не дали.

Починаючи з другої половини минулого року в Росії зафіксованілазерними променями з землі по літаках при зльоті та посадці, що призводить до тимчасового засліплення екіпажів і загрожує аварією. Найбільше число подібних випадків сталося в районі столичних аеропортів Внуково і Шереметьєво, а також аеропорту Ростова-на-Дону.

Так, ледь не закінчився трагедією рейс Москва-Ростов-на-Дону, який виконувався в ніч на 3 червня. При заході на посадку пілота засліпило лазером. Імовірно, якийсь хуліган з земліна кабіну літака. Через цю витівки екіпаж лайнера, який знаходився всього в трьох кілометрах від аеропорту, міг втратити контроль над повітряним судном.

За останні два тижні в Ростові-на-Дону пілоти заходять на посадку літаків вже кілька разів доповідали про спроби засліплення променем лазера. У правоохоронних органах вважають, що мова йде про сплановану хуліганської акції. Стражі порядку поширили звернення до жителів міста з проханням про допомогу в затриманні зловмисників.

Крім того, пізно ввечері 22 червня невідомі намагалися засліпити лазером екіпаж літака, заходив на посадку. Екіпаж зміг посадити літак. Ніхто з пасажирів і знаходилися на борту членів екіпажу не постраждав.

Будь-яку інформацію, яка б дозволила виявити осіб, які здійснюють подібні дії щодо повітряних суден, просять повідомляти в поліцію або в управління інспекції з безпеки польотів Росавіації за телефонами: (499) 231-5914 або (499) 231-5411.

Posted in Ну почалося | Comments Off on У Ростові-на-Дону знову засліплений лазером екіпаж літака

Метанол-вбивця: другий випадок загибелі росіян в Індонезії

Індонезії знову росіяни . На цей раз жертвами стали сім моряків, четверо з яких померли, троє поміщені в місцеву лікарню. У вересні минулого року в цій же країні від отруєння метанолом загинули російські інженери, які займалися гарантійним обслуговуванням літаків марки Су.

Напередодні каністру із залишками метилового спирту знайшли в каюті одного з матросів теплохода Капітан Курбацький в індонезійському порту Банджармасин. Цей матрос першого помер прямо на судні. Представники влади Індонезії заявили, що за фактом отруєння російських моряків проводиться розслідування

Як повідомляє сьогодні морський бюлетень Совфрах з посиланням на інформацію, отриману від капітана судна, спирт на російське судно Капітан Курбацький привезла компанія-шипчандлери (офіційний постачальник провізії та інших вантажів на судна).

Глава суднової команди також зазначає, що він вже був допитаний поліцією індонезійської, представники якої побували на судні, передає  .

Поліцейські вилучили каністру із залишками спирту. Офіційний протокол не складали, письмових пояснень або рапорту з мене не зажадали. Обшуку не виробляли. Ніяких письмових протоколів не складалося, – заявляє капітан.

Як повідомлялося раніше, від отруєння в порту Індонезії померли чотири члени екіпажу Капітан Курбацький, троє знаходяться в лікарні. Всі загиблі і постраждалі – жителі Примор’я. Судно приписано до порту Ваніно в Хабаровському краї.

Померли: 49-річний матрос Геннадій Богданов, 22-річний електрик Євген Якутін, 36-річна Ольга буфетниця Сметаніна, 39-річний матрос Анатолій Багін.

У лікарні перебувають: Антон Мурзін, Олександр Шеметов, Олеся Трактірова. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

У вересні 2010 року – також в Індонезії – від метилу . У цій країні російські фахівці працювали в складі групи, що займається гарантійним обслуговуванням стоять на озброєнні ВПС Індонезії літаків марки Су. Бригада фахівців у складі 12 чоловік прибула на базу ВПС Індонезії 5 вересня, а вранці 13 вересня були виявлені їх тіла трьох росіян.

 , що померлі в Індонезії троє російських авіаінженерів багато років пропрацювали на авіатехніки та не могли випити метанол помилково, тим більше, що його спеціально підфарбовують в рожевий колір. Поліцейські тоді заявили, що при них знайшли якісь порожні ампули. Серйозно розглядалася версія навмисного отруєння

Нещодавно від неякісного алкоголю . 27 травня на турецькому курорті Бодрум під час морської прогулянки отруїлися 22 росіянина, четверо з яких померли. За даними слідства, причиною отруєння став підроблений віскі. Напій був привезений з території Північного Кіпру, а компанія, що торгувала алкогольним напоєм, що містив метанол, встигла продати в різних провінціях Туреччини 12 тисяч пляшок.

Метиловий спирт застосовують головним чином у виробництві формальдегіду, різних ефірів.Метиловий спирт – отрута, що діє на нервову і судинну системи. Прийом всередину 5-10 мілілітрів цього спирту призводить до важкого отруєння, а 30 мілілітрів і більше – до смертельного результату.

Posted in Як гармата | Comments Off on Метанол-вбивця: другий випадок загибелі росіян в Індонезії

Законопроект про службу в органах внутрішніх справ

Президент Росії вніс до Державної думи проект федерального закону Про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

Як повідомляє , Медведєв своїм розпорядженням призначив міністра внутрішніх справ РФ Рашида Нургалієва і статс-секретаря – заступника міністра внутрішніх справ РФ Сергія Булавіна офіційними представниками президента РФ при розгляді палатами ФС проекту федерального закону Про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

Проект федерального закону Про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації підготовлений з метою регламентації питань, пов’язаних з проходженням служби в органах внутрішніх справ РФ. Даний федеральний закон покликаний замінити для співробітників органів внутрішніх справ, що проходять службу у федеральному органі виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації, затверджене Постановою Верховної Ради РФ від 23 грудня 1992 року, норми якого не відповідають сучасним вимогам , що пред’являються до такого роду актів про систему державної служби РФ.

Положеннями законопроекту регулюються правовідносини при вступі громадян на службу та її проходженні на посадах співробітників у федеральному органі виконавчої влади у сфері внутрішніх справ і не на посадах співробітників у випадках і на умовах, передбачених федеральними законами та / або актами президента РФ.

Законопроектом для співробітників засновуються спеціальні звання (поліції, внутрішньої служби або юстиції). При цьому законопроектом зберігаються традиційні інститути присвоєння спеціальних звань відповідно до замещаемой посадою, закріплюються системні підходи до співвідношення спеціальних звань з військовими званнями і класними чинами федеральної державної цивільної служби.

Окрема глава присвячена законопроекту посадами співробітників. У розділі визначено загальні кваліфікаційні вимоги до цих посад. Посади співробітників поділяються на посади вищого начальницького складу, старшого начальницького складу, середнього начальницького складу, молодшого начальницького складу та рядового складу. Всі посади співробітників підлягають включенню до відповідних переліків посад.

З метою регламентації правового становища співробітника законопроектом визначається поняття співробітник і встановлюються основні права і обов’язки співробітників, а також обмеження і заборони, пов’язані зі службою в органах внутрішніх справ.

Законопроектом встановлюються обов’язковість службових відносин на контрактній основі, конкурсний порядок відбору кандидатур на заміщення окремих посад, можливість ротації ряду керівників після закінчення шести років перебування в замещаемой посади, порядок врегулювання конфлікту інтересів, антикорупційні та інші правові механізми, засновані на законодавстві про державну службу РФ.

Законопроектом вводиться поняття контракт, визначаються боку, зміст, форми і терміни дії контракту, а також порядок його укладення; детально регламентуються питання випробування при вступі на службу в органи внутрішніх справ, переведення на іншу посаду або зміни істотних умов контракту за згодою працівника. Законопроектом встановлюється вичерпний перелік підстав припинення контракту або його розірвання, а також перелік підстав звільнення працівників зі служби в органах внутрішніх справ.

Законопроектом пропонується законодавчо закріпити загальноприйняті для правоохоронних органів положення, що стосуються єдиноначальності і субординації при проходженні служби, єдності організації проходження служби, обов’язкового професійного відбору при вступі на службу. Законопроектом визначається порядок обробки, зберігання та передачі персональних даних співробітників, а також порядок ведення особових справ і реєстрів співробітників.

Окрема глава законопроекту присвячена питанням застосування до працівників заходів заохочення, а також питанням дотримання службової дисципліни, накладення на співробітників дисциплінарних стягнень та організації службових перевірок.

У законопроекті регламентуються питання службового часу і часу відпочинку працівників, визначається нормальна тривалість службового часу, умови встановлення ненормованого службового дня, а також забезпечується єдиний підхід до встановлення тривалості відпусток.Тривалість відпустки ставиться в залежність від вислуги років і від умов проходження служби.

Законопроектом передбачається введення на законодавчому рівні для співробітників посадової регламенту, відповідно до якого буде здійснюватися професійна службова діяльність співробітника, визначатимуться його посадові обов’язки, права та інші характеристики службової діяльності. Детально регламентується в законопроекті порядок проведення атестації співробітників.

Реалізація визначених законопроектом принципів та пріоритетних напрямів формування кадрового складу органів внутрішніх справ має забезпечити вирішення завдань, пов’язаних з оновленням і ротацією кадрового складу.

Удосконаленню професійних якостей співробітників повинні сприяти норми законопроекту, що стосуються професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування співробітників.

Прийняття законопроекту дозволить підвищити ефективність професійної службової діяльності співробітників, що буде сприяти також більш ефективній роботі відповідних органів та забезпечення при цьому законних прав та інтересів громадян.

Posted in Як гармата | Comments Off on Законопроект про службу в органах внутрішніх справ

У галереї Дім Нащокіна – спадщина Петра Пашкевича

У галереї Дім Нащокіна відкрилася виставка, присвячена Петру Пашкевич – легендарному художникові й оператору радянського кінематографа. Список фільмів, де художником був Петро Пашкевич, вражає: Донські шахтарі, Добровольці, Сільська вчителька, Печі лавочки, Герой нашого часу.

Директор галереї Дім Нащокіна Наталія Рюрікова присвятила цю виставку своєї сім’ї – московському художньому клану. Засновник династії – батько Наталії Петро Пашкевич. В історії радянського кінематографа це легендарне ім’я. Він з першого випуску художників кіно ВДІКу.Вчили тоді серйозно – студенти прекрасно малювали людини, знали закони перспективи, як архітектори, і розбиралися в матеріалах, як інженери. А ще Пашкевич знімав, як професійний оператор.

Щоб створити, треба увійти в матеріал. Він перший пише ескізи, будує декорації, а потім починаються зйомки, – говорить директор галереї Дім Нащокіна Наталія Рюрікова.

Список фільмів, де художником був Петро Пашкевич, вражає: Донські шахтарі, Добровольці, Сільська вчителька, Печі лавочки, Герой нашого часу. Кажуть, режисери стояли в черзі, щоб отримати Пашкевича в свій фільм. Кожна картина – величезна праця. Тисячі ескізів спочатку з натури, потім фантазійних. Він вивчав епоху як історик, тому всі збудовані інтер’єри абсолютно достовірні.

Молодий Тараторкин, який грав Раскольникова, розповідав: я увійшов в цю декорацію і відчув себе Раськольниковим, – розповідає Наталія Рюрікова.

Ескізи до культового фільму Злочин і кара Льва Куліджанова. Кожен – самостійна картина з драматичним сюжетом. Частина фільму знята у Сінний площі, але багато чого в павільйоні, адже таких трактирів, наприклад, давно не існує.

Ось основний момент, коли він підходить. Які двері, які стіни, здається, проходить кадр, і ніхто не помічає. Але над цим працювали, тут все продумано, – пояснює директор галереї Дім Нащокіна.

Здатність фантазувати не покидала Петра Пашкевича ніколи – в кожен намальований інтер’єр хочеться увійти. Уміння придумувати майже метафізичні простору передалося синові – Андрію Пашкевичу – оператору документальних фільмів. І онукам. Кирило Рюриків – юрист і картини пише для власного задоволення. Анастасія Рюрікова Саймс – професійний художник.

Це театр, якому сьогодні моя дочка віддає свої сили, дуже любить це і продовжує традиції діда, – пояснює Наталія Рюрікова.

Анастасія, як і дід, закінчила ВДІК, поїхала до Америки і там оформила вже 15 вистав. Вона встигає писати полотна, де втілює свої буйні фантазії, декорує інтер’єри, придумує неймовірні костюми.

Зараз Наталія Рюрікова обмірковує долю творчої спадщини свого батька. Можливо, вона віддасть ескізи до легендарних фільмів відразу в кілька провінційних музеїв. З умовою, щоб вони не зберігалися у фондах, а увійшли в постійну експозицію.

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on У галереї Дім Нащокіна – спадщина Петра Пашкевича

Естонська архітектура: максимум фантазії плюс мінімум витрат

Звичайні, начебто, туристи. Але варто запитати: Як вам місто?, Відразу розумієш – архітектори.

Величезний мегаполіс з яскравими контрастами. Ідеш, бачиш – старовинна будівля. А поруч – сучасне. І, чесно скажу, не завжди це виглядає гармонійно, – говорить архітектор Карл-Дак Лізі.

Ми тільки що гуляли по набережній. Ваша сучасна архітектура мене дуже вразила, – відзначає його колега Мартін Аунін.

Ще років 20 тому, до розпаду Радянського Союзу, російські та естонські архітектори тісно співпрацювали. Було багато спільних проектів. Зараз у Росії про сучасну естонської архітектурі знають мало, навіть фахівці.

Директор музею архітектури Ірина Коробьіна чудово розбирається в старій естонської архітектурі. Але навіть вона в розмові зізналася, що зовсім не знає сучасну естонську архітектуру.

До кризи 2008 року в Естонії – архітектурний бум. Докази – ось вони, майже сотня фотографій – на підлозі.

Ви як ніби йдете по вулиці. Обабіч – вдома. А ви гуляєте і розглядаєте їх у своє задоволення, – ділиться керівник Центру архітектури Естонії Юлар Марк.

Ось одна зі шкіл в Талліні. Поряд зі старовинним особняком у 2007 році з’явився спортзал в стилі хай-тек. А це – сучасні офіси прямо на даху старої будівлі целюлозної фабрики. Не руйнуючи старе, в Естонії зводять нове. Від цього – змішання стилів на кожному кроці.Архітектура контрастів. 
Ось, наприклад, один мій проект. Національний естонський банк поставив переді мною таке завдання – з’єднати два історичні будівлі, які знаходяться під охороною держави. Я запропонував, а вони погодилися на те, щоб коридор між ними відрізнявся по стилю. Виходить, ви йдете з одного старого будинку в інше через суперсучасний тунель , – розповідає Юлар Марк.

Естонці експерименти в архітектурі підтримують. Головне, щоб в результаті було зручно жити і працювати. Естонські архітектори як математики – строго дотримуються формули. Максимум фантазії плюс мінімум витрат – в результаті оптимальна функціональність.

Це такий поліфункціональний центр, де басейн, бібліотека, місце для гуртків, зал для фізичної підготовки, де різні машини – там можна піднімати прилади, – пояснює голова Спілки архітекторів Естонії Петер Пере.

В естонській архітектурі в останні десять років намітилася тенденція: все більше молодих архітекторів заявляють про себе. У 22-23 роки реалізують успішні проекти. Але з професії потім багато хто йде. Через низькі зарплати.

Posted in Як гармата | Comments Off on Естонська архітектура: максимум фантазії плюс мінімум витрат

Ан-2 з пасажирами аварійно сів на лісову галявину

У Приамур’ї літак Ан-2, що виконував пасажирський рейс за маршрутом Зея – Бомнак, здійснив сьогодні вимушену посадку в тайзі. Пілоти зуміли приземлитися на лісовій галявині.

За попередньою інформацією, ніхто з 11 пасажирів, а також члени екіпажу не постраждали, повідомили в уряді Амурської області.

Вимушена посадка була виконана через збої в роботі двигуна. Літак належить Амурської авіабазі охорони лісів. Сформована комісія для розслідування причин і обставин НП, вона вилетіла на місце події на вертольоті, – повідомив керівник прес-служби уряду області Антон Івлєв.

7 вересня 2010 літак. Екіпажна злітно-посадкову смугу аеропорту недіючого села Іжма. Довжина злітної смуги аеропорту складає 1400 метрів. До повної зупинки літак проїхав ще 180 метрів по лісосмузі.

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on Ан-2 з пасажирами аварійно сів на лісову галявину

Смертельна бактерія E.coli дісталася до Таїланду

У таїландській провінції Удонтхані зафіксований перший випадок загибелі людини від зараження .

Як повідомили сьогодні в міністерстві охорони здоров’я королівства, результати лабораторних досліджень показали, що смерть британця Даніеля Форгса настала в результаті ураження організму бактерією типу Plesiomonas shigelloides.

У міністерстві повідомили, що підданий Великобританії прибув до королівства 5 червня.Симптоми захворювання з’явилися через 12 днів, 18 червня настала смерть, передає . Фахівці зараз проводять розслідування і тести продуктів в місцях, де міг вживати їжу турист.

Крім того, медики вважають, що 13 днів – це надто великий термін для розвитку хвороби. Зараз важливо з’ясувати, де саме він заразився бактерією, – зауважили у відомстві.

Лікарі закликали населення не панікувати у зв’язку з оголошенням результату аналізів, але пам’ятати про дотримання ретельної гігієни рук і необхідності мити овочі та фрукти в слабкому розчині оцту і солі, а потім споліскувати чистою водою.

У Європі числоE.coli досягло вже 43 людей. Один летальний результат зареєстрований у Швеції, всі інші – у Німеччині.

Posted in Ну почалося | Comments Off on Смертельна бактерія E.coli дісталася до Таїланду

ММКФ: фестиваль застережень

У столиці офіційно відкрився .Головною інтригою його стала запланована на цю ж дату світова прем’єра третьої частини фільм Трансформер: Темна сторона Місяця.

До речі, про останніх. Вони – не самі роботи, а знімальна і акторська група – приїхали на відкриття за півгодини до початку церемонії. Досить вдало минувши російську пресу, американські гості попрямували до своєї, американської ж пресі (ми нарахували близько 27 спеціально приїхали заради Трансформерів журналістів з штатів) і з величезною радістю вітали один одного. Актори роздавали інтерв’ю, журналісти охоче фотографувалися з зірками.Місцева преса дивилася на події з подивом – ще з ранку вона була позбавлена ​​усіляких можливостей поспілкуватися з гостями, які прибули спеціально до Москви, щоб просувати свій продукт. Увечері її також відкрито проігнорували.

Тим часом Трансформерів стали підпирати ззаду ті, хто прийшов на відкриття кінофоруму.Біля кінотеатру Пушкінський утворилася тиснява і неймовірна суєта: імпортний діджей тряс рожевим страусом перед нашим бомондом. Той, у свою чергу, намагався ігнорувати ажіотаж навколо голлівудських зірок. Останні, стомившись, ретирувалися на 3-й поверх фойє. Але й там їм не було спокою. Що прийшла на свято у костюмі, нагадував труси Бріджит Джонс, Рози Хантінгтон-Уайтлі не могла позбутися чоловічої свити, не спускає з неї очей. Джон Малкович явно не розумів, як він тут опинився. Джош Дюамель був змушений відірватися від зграї, щоб покурити, сховавшись в затишному куточку. Після чого підійшов до барної стійки і в один ковток залив в себе літр пива. Забавні вони, ці американці, веселилися російські актори, що димлять і п’ють, не соромлячись публічного осуду.

Церемонія, тим часом, почалася. Цього разу ведучими були запрошені Єлизавета Боярська, Марина Александрова та Максим Матвєєв. Актори читали жарти з папірця, примудряючись помилитися навіть в написаному. Моя мама мріяла бути схожою на Софії Лорен, – бадьоро початку Александрова. А мої улюбленими режисерами завжди були … – зам’ялася Боярська, дивлячись у картку. – Бунюель, Саура і Альмодовар. Після цього італійські пісні почав співати Зураб Соткілава – так оголосила народного артиста СРСР Зураб Соткілава Александрова.

І на сцену вийшов віце-прем’єр Олександр Жуков, щоб зачитати послання президента . Від себе Жуков додав, що Барселона плюс Мілан, посилені Трансформерами і Георгієм Побідоносцем на чолі з Микитою Михалковим забезпечать успіх будь-якому фестивалю . А на сцену вже піднявся президент ММКФ Микита Михалков, який оголосив, що головою журі призначено актриса Джеральдін Чаплін.

Чарівна і схвильована Джеральдін вийшла на сцену і ледь не впала до ніг Михалкова від щастя – тому довелося швидко відреагувати і встати перед дамою на коліна. Нарешті, підтримуючи один одного, вони добрели до мікрофона. Для мене велика честь бути у вашому чудовому місті в чудовій країні і стояти поруч з поетом від кінематографа. Може бути мені себе вщипнути? – Істинна дочка свого батька Чарлі Чапліна, Джеральдін блискавично підбігла до Міхалкова і щіпнула його. – До цього моменту я була в Росії тільки в мріях. Спасибі, що зробили їх реальністю .

Чаплін картинно впала під вагою головуючого ланцюга і, грюкнувши символічною хлопавкою, вони дуетом виголосили традиційну фразу про відкриття фестивалю. Микита Сергійович відпустив заморився Чаплін, щоб повідомити, що він готовий вручити приз За внесок у світовий кінематограф, для чого на сцену був запрошений режисер фільмів Скала та ТрансфЕрмери Майкл Бей. Разом вони довго готували глядачів до того, що за нагородою підніметься актор, якого високо цінують колеги. Людина, здатна передати будь-який характер.

Після цих слів ні у кого не залишилося сумнівів у тому, що приз буде вручений і той вийшов на сцену: Хоча я завжди відчував, що небеса мене благословляють, мені дивно отримати цей приз. І мені дуже приємно побачити тут Джеральдін Чаплін. Перший фільм, в якому я знявся у своїй кінокар’єрі, – фільм Гері Олдмана Весілля. Я був у масовці, а Джеральдін грала головну роль. Вона була чудова і добра до нас. І, безумовно, вона такою і залишається. І велике спасибі Московському фестивалю за те, що ви нас так добре приймаєте , – договорив, здається, збентежений Малкович перед тим, як повернутися на своє місце.

Церемонія закінчилася переглядом фільму Трансформери-3: Темна сторона Місяця. А ММКФ тільки почався. До 2 липня в його рамках буде показано більше 400 фільмів. У конкурсі два російські: Сергія Лобана Шапіто-шоу і Миколи Хомеріки Серця бумеранг. Чи отримає хоч один з них приз або дадуть із застереженням, дізнаємося зовсім скоро.

Posted in Сумно читати | Comments Off on ММКФ: фестиваль застережень

На Фукусіма впав американський безпілотник

На дах будівлі 2-го реактора аварійної японської АЕС Фукусіма впав американський безпілотний літальний апарат T-Hawk, використовуваний для замірів рівня радіації на станції. З невідомих поки причин під час польоту він несподівано втратив керування.

За даними оператора станції, компанії Tokyo Electric Power (TEPCO), диму і вогню після падіння БЛА відзначено не було. Які ушкодження отримала дах будівлі поки неясно, передає .

США передали японським партнерам військовий безпілотник T-Hawk в середині квітня цього року для замірів радіації і фотозйомок об’єктів. Цей апарат має систему вертикального зльоту і здатний зависати в повітрі над об’єктами. У перші дні після аварії на Фукусіма-1 для повітряної розвідки і вимірів радіації в зоні АЕС використовувалися вертольоти сил самооборони Японії і великий американський безпілотник Global Hawk. Але через високу радіації над станцією операції проводилися зі значної відстані. За оцінкою японських властей, застосування невеликих БЛА дає можливість більш точно визначати реальну обстановку в різних точках на АЕС і прилеглій до неї зоні.

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on На Фукусіма впав американський безпілотник

Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус

У Тихому океані неподалік від західного узбережжя Аляски стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 7,4. Оголошена загроза цунамі.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 172 кілометрах на схід від острова Атка (найбільшого з Андреяновскіх островів Аляски). Про жертви і руйнування не повідомляється.

Сахалінський центр цунамі приступив до відстеження наслідків потужного землетрусу. Як повідомила начальник Сахалінського центру Тетяна Івельская, фахівці вважають, що загрози цунамі для Тихоокеанського узбережжя Росії немає. Навіть якщо залишкова хвиля-цунамі дійде до Камчатки і Курильських островів, то її висота навряд чи перевищить кілька сантиметрів, – сказала вона.

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус

Японський робот відправлений у другій реактор Фукусіма-1

Перший японський промисловий робот, нещодавно створений для виконання різних операцій , сьогодні був відправлений у будівництво 2-го реактора. Про це повідомила енергокомпанія Tokyo Electric Power (TEPCO) – оператор аварійної АЕС.

Бойове хрещення робот пройде в дуже складних умовах. У нижньому приміщенні цього енергоблоку два дні тому був зафіксований різкий стрибок радіації до 430 мілізіверт на годину.

У підвалі, куди повинен проникнути робот, як встановили побували в будівлі на початку тижня фахівці, також помітно збільшився – її рівень вже перевищує 6 метрів.

Апарат, як запевняють його творці, здатний витримувати радіацію до 200 зіверт, опускатися по сходах в підвали і пересуватися по ділянках, затопленим водою до 15 см глибиною. Він обладнаний трьома відеокамерами.

Напередодні в цілях підготовки до сьогоднішніх робіт робот досить успішно подолав ряд складних перешкод у менш небезпечному будинку 5-го реактора.

На цьому тижні в Японії був представлений , створений для використання в надзвичайних умовах на атомних об’єктах, повідомляє . Він був розроблений за спецзамовленням Агентства атомної енергетики. Чотириколісний компактний робот розрахований на виконання операцій протягом багатьох годин при граничній дозі радіації в 500 зіверт.

До цих пір на Фукусіма-1 в основному використовувалися американські роботи. З їх допомогою вивчається обстановка в будівлях АЕС, ведеться фотозйомка та здійснюються заміри рівня радіації. Надалі Токіо планує знизити залежність від зібраних в США апаратів і перейти до активного застосування власних ноу-хау.

Раніше міністерство оборони Японії оголосило про плани оснастити підрозділи сил самооборони роботами національного виробництва з тим, щоб вони допомагали в ліквідації наслідків аварій при їх виникненні в Японії та сусідніх країнах.

До аварії на АЕС Фукусіма привели потужний землетрус і викликане ним найпотужніше цунамі в березні цього року.

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on Японський робот відправлений у другій реактор Фукусіма-1

На Примор’ї насувається тайфун

У п’ятницю, 24 червня, прес-секретар крайового гідрометцентру Варвара Корідзе повідомила, що Приморському краю загрожує Тайфун Легіон. За її словами, тропічний шторм перебував над акваторією Філіппінського моря і в найближчу добу почне зсув на північний захід і вночі 27 червня він досягне півночі Корейського півострова. У зв’язку з імовірним впливом 27 червня тропічного шторму Легіон на погодні умови Приморського краю, інформація про погоду буде уточнюватися прогнозами і попередженнями, – повідомила Варвара Корідзе.

Варто зазначити, що Легіон – п’ятий за рахунком тайфун в поточному році, що зародився в тропічній частині Тихого океану. Він незвичайний траєкторією свого руху: за останні 30 років в червні тропічні циклони в цей район не виходили до Корейського півострову і впливу на погоду Примор’я не чинили.

Основний сезон виходу тайфунів у помірні широти Далекого Сходу триває з липня по вересень.За даними метеорологів, в даний час процес утворення тайфунів в Тихому океані знаходиться на стадії спаду. Якщо в 60-е і 90-і роки минулого століття утворювалося до 40 штормів на рік, то в останні роки – всього 15-20. Незважаючи на те, що в літні місяці в тропічній зоні східній частині Тихого океану регулярно зароджуються тайфуни, жоден з них не вийшов в Японське море і до узбережжя Примор’я. Тайфуни не чинили впливу на погоду в Примор’ї з 2004 року, нагадує .

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on На Примор’ї насувається тайфун

Молода авіація встає на крило

У Санкт-Петербурзі та ряді інших великих міст країни стартував новий соціальний проект під назвою Молода авіація. Він організований Всеросійської громадської організацією Молода гвардія Єдиної Росії.

Головна мета проекту – підвищення престижу авіаційних професій серед випускників шкіл.Будуть організовані екскурсії по аеропортах, авіазаводам і музеям авіації. Керівник Молодий авіації Анастасія Мірошниченко розповіла: Ми співпрацюємо з Міністерством транспорту, Росавіація зі створення програми кадрового забезпечення транспортної галузі, в якій повинні вирішуватися такі масштабні завдання, як підвищення інтересу до цивільної авіації, льотним та технічних спеціальностей, диспетчерам правління повітряного руху. Ставимо перед собою амбітне завдання: підвищити конкурс у вузах цивільної авіації .

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on Молода авіація встає на крило

Влада Японії продадуть нафту зі стратегічних резервів

У п’ятницю, 24 червня, міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Банрі Каіеда повідомив, що влада цієї країни, дотримуючись рекомендацій Міжнародного енергетичного агентства, вирішили продати близько восьми мільйонів барелів нафти зі своїх стратегічних резервів. В даний час країна має нафтовими резервами в розрахунку на 70 діб, протягом місяця з них буде проданий тридобовий запас.

Уряд готовий і надалі реагувати належним чином на ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринках енергоресурсів, – підкреслив Банрі Каіеда. На його думку, дана міра дозволить стримати негативний вплив поточної нестабільної ситуації з поставками чорного золота в Японію.

Раніше подібне рішення приймалося японською владою в березні поточного року після, нагадує.

Posted in Як гармата | Comments Off on Влада Японії продадуть нафту зі стратегічних резервів

У Бурятії припинені пошуки зниклого катера

Представники пошуково-рятувального загону МНС Росії по республіці Бурятія повідомили, що припинені.

Слідів зниклих людей і катери не виявлено, пошукові роботи призупинено до появи нової інформації, – повідомили у відомстві.

Заява про зникнення катери надійшло від однієї з мешканок села Заріччя 19 червня. Катер, на борту якого знаходилися четверо чоловіків у віці від 35 до 67 років, вийшов в акваторію Байкалу в районі селища Енхалук. За час пошуків рятувальниками були обстежені східний і західний береги Байкалу, як за допомогою рятувального катера Мангуст, так і за допомогою вертольота. В операції брали участь 26 рятувальників, 10 одиниць техніки, нагадує .

Posted in Ну почалося | Comments Off on У Бурятії припинені пошуки зниклого катера

Ув’язнені в’язниці Родео знову бунтують

У минулий четвер, 23 червня, міністр внутрішніх справ і юстиції Венесуели Тарек ель АІСС висловив свій жаль у зв’язку з тим, що ув’язнені Родео-2 не виконали свої обіцянки припинити бунт і дозволити правоохоронцям увійти на територію цього виправного закладу.

Глава МВС Венесуели назвав вимоги бунтівників арештантів на адресу національної гвардії припинити облогу в’язниці сміхотворними і абсурдними. Ми залишимося тут і будемо як і раніше наполягати на діалозі. Ми знаємо, що серед ув’язнених багато тих, хто готовий виконати вимоги влади, – сказав Тарек ель АІСС.

Тюремний криза триває у Венесуелі вже тиждень. . В ході операції двоє правоохоронців загинули і ще 22 отримали вогнепальні поранення. Проте в розташованій по сусідству в’язниці Родео-2 близько 50 особливо небезпечних арештантів забарикадувалися і відмовилися скласти зброю. При цьому вони фактично утримують в заручниках близько тисячі ув’язнених в’язниці, на територію якої правоохоронці не мають доступу вже тиждень.

Представники влади неодноразово заявляли, що не вживають штурм щоб уникнути жертв і чекають, поки в’язні самі складуть зброю, нагадує.

Posted in Ну почалося | Comments Off on Ув’язнені в’язниці Родео знову бунтують

Пріютіно відреставрують американці

Про рішення Міжнародного банку реконструкції та розвитку директору музею-садиби Пріютіно повідомили на нараді чиновників міністерства культури. Рік тому провінційний музей приймав делегацію американців, гостей цікавила історія об’єкта, концепція розвитку та сучасна проблематика. На останньому етапі фінансисти вибирали між колійним палацом у Твері, садибами Рождествено і Вира, але в підсумку перемогло Пріютіно.

У новина про 28 мільйони доларів тут поки вірять насилу. Старший науковий співробітник музею-садиби Пріютіно Світлана Петрушина зізналася: Для нас це поки якийсь міфічний сюрприз. Поки щось не почнеться, ми в це не дуже віримо.

Недовіра пріютінцев легко пояснити. Таких грошей ще не пропонували жодному обласному музею, та й за російськими мірками йдеться про рідкісний проекті. На території садиби повинен вирости багатофункціональний центр, що включає нове фондосховище з можливістю екскурсійного відвідування за прикладом Ермітажу, великий реставраційний комплекс і окремий Центр популяризації музеїв Ленінградської області. Культурна ельдорадо у Всеволожську районі повинно позначитися до 2017 року.

Досвід останніх років навчив директора музею Леоніда Мазура зустрічати известия про допомогу зі стриманим оптимізмом. Я заступив на цю роботу в 1992 році, і відбою не було від американських експертів і фінансистів. Але потім це потік зійшов нанівець, настав якесь лихоліття, де ми не були потрібні ні рідним владі, ні західним – взагалі нікуму, – згадує він.

Притулок для добрих душ, як називала садибу дружина першого власника маєтку Єлизавета Марківна, займає особливе місце в історії російської культури. Стараннями першого директора Публічної бібліотеки і президента Академії мистецтв Олексія Оленіна садиба Пріютіно перетворилося в наймодніший заміський салон початку XIX століття. Ця садиба пов’язана з іменами Крилова, Пушкіна, Лермонтова, Гнедича, Батюшкова, Жуковського, Глінки. Всі відомі нам прізвища людей початку XIX століття – зі шкільної програми, просто із загального освіта – бували тут у гостях у Оленіна, – нагадала Світлана Первушина .

Музейні реалії Пріютіне сьогодні – це убоге фінансування, відсутність каналізації, газопостачання, штат з 17 осіб, серед яких три кочегара, без яких у зимовий період садиба ризикує загинути разом з унікальною експозицією.

Стан музейної інфраструктури в Пріютіне добре ілюструє випадок з групою німецьких туристів. На питання гостей про місцезнаходження туалету музейний доглядач невизначено вказав у бік лісу. Після півгодинних пошуків свідомі німці вийшли з чагарників і з жалем відзначили, що необхідного їм санвузла їм так і не вдалося виявити.

За 28 мільйонів доларів можна зробити непоганий санвузол, але Захід готовий вкладати виключно в розвиток музейної центру. Всю інженерну частину повинна забезпечити Ленінградська область. Після запитання про те, чи вірить директор в швидке перетворення Пріютіне, слід знакова пауза. Якщо сказати, що я абсолютно вірю, то це значить погрішити проти досвіду життя в Російській Федерації, Сказати, що не вірю, я теж не можу. Я вірю в закон великих чисел, вірю, що колись це повинно статися, – зізнався він. 

З початку 1990-х років пріютінскому музею обіцяли допомогти неодноразово, але в підсумку все зводилося до спроб заволодіти садибної територією. У випадку з американцями ситуація більш прозора. Характерно, що уряд Ленінградської області заявило про можливу підтримку відразу ж після новини про те, що Захід нам допоможе. Надходження першого траншу намічено на осінь поточного року. Колись цей кредит доведеться віддавати, але гроші Пріютіне потрібні вже зараз, а надії на вітчизняних інвесторів не виправдалися.

Posted in Як гармата | Comments Off on Пріютіно відреставрують американці

Площа лісових пожеж в Сибіру росте

За добу площа в Сибіру зросла майже на 873 гектари. Рятувальникам вдалося ліквідувати 66 осередків загорянь на 7704 гектарах, але даними представників МНС, 110 осередків вогню продовжують діяти на 6738 гектарах тайги, 44 з яких на 2609 гектарах локалізовані.

Представники регіонального центру МНС Росії повідомили, що два великих і поки не локалізованих пожежі на площі 1639 гектарів діють на території Жігаловского району Іркутської області та Курумканского району Бурятії. Загрози поширення вогню на населені пункти немає, – підкреслили у відомстві.

Основними причинами виникнення лісових пожеж залишаються сухі грози і необачне поводження людей з вогнем. За минулу добу інспектори лісоохорони і лісничі провели 426 рейдів з пошуку таких порушників, на 12 з яких складені адміністративні протоколи за порушення лісопожежної безпеки.

У гасінні лісових пожеж зайняті 2390 рятувальників Рослесхоза, МНС, добровольців, 539 одиниць техніки. Чотири вертольоти Мі-8 залучалися для перекидання десанту і гасіння природних пожеж на території Красноярського і Забайкальського країв. Ними скоєно 20 вильотів, перевезено 66 десантників, скинуто на осередки вогню 60 тонн води.

У Сибіру продовжують діяти 43 термічні точки, які підтвердилися як невеликі лісові пожежі і тління лишайників (Забайкальський край – десять, Іркутська область – 15, Красноярський край – один, Республіка Бурятія – 17), в гасінні яких зайняті 717 людей і 118 одиниць техніки.

В управлінні з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища попередили, що в майбутні добу можливе виникнення лісових пожеж найвищого, 5-го, класу небезпеки в 27 районах трьох сибірських територій. У 26 районах шести суб’єктів очікується 4-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники вже розробили деталізовані прогнози по найбільш небезпечним районам, уточнили складу угруповання сил і засобів, що залучаються до ліквідації наслідків НС, передає .

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on Площа лісових пожеж в Сибіру росте

У Махачкалі стартував фестиваль правозахисного кіно Сталкер

У Махачкалі проходить щорічний фестиваль правозахисного кіно під назвою Сталкер. Буде показано кілька соціально орієнтованих фільмів, в тому числі, стрічка Вадима Абдрашитова Магнітні бурі. Вхід на всі сеанси безкоштовний.

Як кажуть організатори фестивалю, головна мета заходу – навчити людей боротися за свої громадянські права.

Наше кіно соціально орієнтоване, всі режисери не вміють знімати фільми просто про любов. Вони знімають любов на тлі війни, на тлі біженців, горя нещастя. На жаль для нашого кіно, але на щастя для нашого фестивалю, так як у нас фестиваль фільмів, присвячених правам людини, на якому глядачі, співпереживаючи героям, починають усвідомлювати свої права. Вони починають розуміти, що треба жити, треба битися за свої права і любити Батьківщину , – зазначив глава Гільдії кінорежисерів Росії Ігор Степанов.

Posted in Сумно читати | Comments Off on У Махачкалі стартував фестиваль правозахисного кіно Сталкер

У Кемеровській області відкрито новий медичний центр

У Междуреченске Кемеровській області відкрито новий медичний центр для працівників вугільної промисловості. Він розрахований на десять тисяч відвідувань на місяць і обладнаний за останнім словом медичної техніки. Новий центр обійшовся в сто мільйонів рублів. Особливу увагу тут приділятимуть ранній діагностиці різних захворювань і в першу чергу – серцево-судинних.

Не секрет, що у нас багато хто вмирає з серцево-судинними проблемами. Тому, мені здається, для наших городян відкриття нового центру, в якому захворювання можна буде відстежити на самих ранніх стадіях, стане дуже важливим, – відзначив глава міста Междуреченськ Вадим Шамонін .

Posted in Як гармата | Comments Off on У Кемеровській області відкрито новий медичний центр

На Центральну Європу обрушилася негода

У Центральній Європі – грози і урагани. В Австрії градом побило посіви в районі Зальцбурга, кілька будівель згоріли там через удар блискавки. З пожежами боролися півтори тисячі співробітників екстрених служб, деякі яких постраждали під час гасіння.

На півдні Польщі сильний вітер зривав дахи з будинків, валив дерева і стовпи ЛЕП. В результаті 10 тисяч людей залишилися без світла, було порушено залізничне повідомлення. За словами місцевих жителів, ураган почався раптово, і жертв вдалося уникнути лише дивом.

Posted in Сумно читати | Comments Off on На Центральну Європу обрушилася негода

У московському регіоні потеплішає до 28 градусів

За даними Росгідромету, в п’ятницю у столичному регіоні очікується мінлива хмарність, у західній половині Московської області місцями пройде невеликий короткочасний дощ. У Москві повітря прогріється до 25-27 градусів, у Підмосков’ї – від 23 до 28 вище нуля, вітер західної чверті 3-8 метрів в секунду, – сказали в метеослужбі.

У суботу вночі, 25 червня, буде хмарно з проясненнями, місцями дощ із грозою, температура від 11 до 16 градусів тепла, вітер південній чверті 5-10 метрів в секунду, при грозі з поривами до 17 метрів в секунду.

Днем прогнозується хмарність з проясненнями, місцями дощ з грозою. У Москві повітря прогріється до 24-26 градусів тепла, у Підмосков’ї – до 28 вище нуля. Вітер південній чверті 5-10 метрів в секунду, при грозі з поривами 12-17 метрів на секунду, повідомляє .

Posted in Всім розумникам на замітку | Comments Off on У московському регіоні потеплішає до 28 градусів

Пілот дельтаплана впав на дроти ЛЕП в Біробіджані

У п’ятницю, 24 червня, прес-служба Головного управління МНС РФ по Єврейської автономної області повідомила, що в Біробіджані під час польоту в районі керамзитового заводу пілот дельтаплана розбився. За попередніми даними, легкий повітряний апарат впав на дроти лінії електропередачі. Інцидент стався в минулий четвер.

Загиблий пілот дельтаплана, чоловік 1953 року народження, вважався одним з досвідчених повітроплавців. На місце події виїхала оперативна група співробітників МНС, поліції, медики і електрики, передає .

Posted in Ну почалося | Comments Off on Пілот дельтаплана впав на дроти ЛЕП в Біробіджані

Білялетдінов попрощався з Ак Барсом

, про що повідомили у Федерації хокею Росії. Напередодні в Татарстані колишній головний тренер Ак Барса прощався зі своєю командою, з якою тричі завойовував титул чемпіона країни. За умовами контракту, він не може суміщати дві посади тренера.

Про його відхід у збірну заговорили після провалу російської дружини на чемпіонаті світу.Тренерський тоді був відправлений у відставку, і довго роздумувати над кандидатурою нового наставника боси російського хокею не стали, – найуспішнішому тренера останнього десятиліття.

Відверто кажучи, я не чекав. І так швидко все це сталося чомусь. Якоюсь мірою все було несподіванкою, – зізнався новий головний тренер збірної команди Росії з хокею.

Це новина шокувала вболівальників Ак Барса. Гостроти додало і те, що напередодні Олімпіади в Сочі новий тренер не може поєднувати цю посаду з роботою у клубі. Казанські фанати протестували: писали відкриті листи Білялетдінова і влаштовували пікети у Татнефтьарени, скандуючи: Залиште Білла в Казані.

Вболівальник Ак Барса Марсель Бікмухаметов упевнений: Я вважаю, що Білялетдінов – це серце Ак Барса . І якщо він піде, значить, команда без серця останеться. Так виходить? Ми не хочемо, щоб тренер йшов, бо Зінетулла Хайдяровіч – символ команди, – погоджується з ним вболівальниця Лейсан Хакимова.

Але особисті інтереси не можуть переважати над інтересами країни. Про це не раз заявляв глава Татарстану . Тренера з жалем, але відпустили. На зборах директорів компанії Татнефть глава республіки подякував Зінетулой Білялетдінова, за що з Ак Барсом тепер вважаються не тільки на континенті, а й за океаном. Хокей став для Татарстану одним з найулюбленіших видів спорту, а ви – одним з найулюбленіших тренерів для фанатів і любителів хокею. Не знаю, як складеться життя далі, але ви повинні знати, що Татарстан завжди буде вашим і завжди відкритий для вас , – підкреслив він.

Їдучи з Казані, Зінетулла Хайдяровіч обіцяє приїжджати якомога частіше, тим більше, що на новій посаді у нього для цього є всі підстави. Я буду, безумовно, нудьгувати по місту, по людях, з якими тут познайомився, по команді. Є гравці, які будуть грати в збірній, з ними спілкуватися треба буде. Завантаження та моя присутність – воно буде тут, – заявив він.

Зараз керівництво Ак Барса посилено підшукує нового тренера. Кандидатів декілька, але вони тільки на стадії розгляду. Всупереч повідомленням деяких ЗМІ, контракти ні з ким не підписані. Директор ТОВ СКП Татнафта-Ак Барс Шаміль Хуснутдінов підкреслив: Питання про нового наставника клубу зараз стоїть справді гостро. На сьогоднішній день принципова одна позиція: вибір буде відбуватися виключно між російськими фахівцями .

Затягувати з вибором нового головного тренера Ак Барс не має наміру. Хто замінить Зінетуллу Білялетдінова, стане відомо вже на початку наступного тижня.

Posted in Як гармата | Comments Off on Білялетдінов попрощався з Ак Барсом

У Примор’ї затримано браконьєрське судно

Представники прес-служби прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю повідомили, що за рішенням суду за браконьєрський промисел краба у регiонi конфісковано судно Ектона під прапором Камбоджі.

Судно було виявлене в російських територіальних водах біля берегів Примор’я південніше мису Гамова. Ектона не підкорявся вимогам прикордонників про зупинку і навіть зробив спробу піти від переслідування. Оглядова група виявила на судні промислове устаткування для видобутку краба, а в трюмах знаходилося шість чанів з живим крабом. Документи, що дозволяють промисел, а також промислова документація відсутні. Усього на борту Ектона виявили понад три тясяч цінних мешканців моря.

У травні поточного року капітан судна, громадянин Росії Петро Боровик був засуджений до двох років і восьми місяців умовно з випробувальним терміном два роки. Суд порахував винним в незаконному перетині державного кордону Росії і вилові водних біологічних ресурсів. Також суд позбавив його права займати посади капітана всіх типів суден протягом двох років і присудив стягнути завдані Росії екологічний збиток у розмірі більше 960 тисяч рублів. Крім капітана покарання понесла і компанія-власник судна. За порушення правил рибальства та інших правил вилову водних біологічних ресурсів вона заплатить штраф в сумі 400 тисяч рублів.

Posted in Ну почалося | Comments Off on У Примор’ї затримано браконьєрське судно

Голлівуд загруз в картах

Голлівудські зірки опинилися в центрі гучного скандалу, пов’язаного з незаконними іграми в покер з високими ставками. У поле зору ФБР потрапили понад 20 любителів карткової гри, в числі яких – Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, Бен Аффлек і Тобі Магуайр. З 2006 року азартні актори брали участь в нелегальних турнірах, а їх виграші вимірювалися сотнями тисяч доларів.

Патологічний азарт і вміння блефувати можуть коштувати Тобі Магваєр не тільки кришталевої репутації членистоногого Робін Гуда – людини-павука, – але й сотень тисяч доларів, виграних у незаконних гральних кублах Голлівуду. У Бредлі Радермана – лощеного інвестора з Беверлі Хіллс, – актор виграв у покер 311 000 доларів, причому 110 000 з них – з одного роздачі карт.

Ці гроші опинилися брудними, а Радерман – не тільки ігроманів-невдахою, а й шахраєм. Він програвав капітали клієнтів власного інвестиційного фонду, організованого за відомою злочинній схемі Понзі. Обіцяні надзвичайні відсотки засновник піраміди перший час виплачував вкладникам з грошей тих, хто інвестував пізніше. Насправді, вклади не працювали в бізнесі, а танули за покерними столами підпільних казино.

Двічі на тиждень в номерах фешенебельних готелів міст Фо Сизонс і Беверлі Хіллс збиралося таємне зоряне суспільство картярів. На вході завжди стояли озброєні охоронці в бронежилетах, увійти можна було, лише знаючи пароль. Як виявилось, їм часто користувалися актори Бен Аффлек, Леонардо Ді Капріо і Мед Деймон, режисер Нік Кассаветіс і колишній бойфренд Періс Хілтон Рік Саломон.

Ігрові кубла в Каліфорнії поза законом, але їх організація має на увазі лише адміністративне покарання. До Аффлек, Ді Капріо і Деймону претензій у ФБР поки немає. Стосовно ж самого щасливого гравця – людини-павука Тобі Магваєр, який, як подейкують, заробляв покером до мільйона доларів на місяць, справа все ж порушили.

Адвокати довели, що Магваєр отримував в якості виграшу вкрадені Радерманом гроші, і тепер їх потрібно повернути ошуканим інвесторам. Шахрай в цілому програв 25 мільйонів доларів, так що позови пред’явили ще двом завсідникам підпільного клубу.

Відомо, що покер в Голлівуді – захоплення повальне. При цьому той же Ді Капріо не так давно обіцяв з картами зав’язати. Гравець він, як розповіли в суді очевидець, обережний і нервовий, і, програючи нікчемні для нього 50 тисяч доларів, поводиться як божевільний. Метт Деймон ж майже ніколи не вигравав, і це при тому, що 13 років тому він блискуче перевтілився в покерного шулера. Більше того, Деймон брав уроки у професіоналів і грав на серйозних турнірах разом з одним Бен Аффлеком, який, за словами все того ж свідка, прекрасний гравець.

Тепер Бредлі Радерман в покер не зіграє, принаймні, до 2018 року. Він засуджений за шахрайство і фінансові махінації. Зіркам-ігроманам ж робити нові ставки в підпільних гральних клубах фактично нічого не заважає. Смітити грошима з азартом дозволяють мільйонні гонорари акторів і лояльне ставлення американців до покеру. Наприклад, в магазинах іграшок продаються фішки, призначені для сімейних ігор дітей від восьми років.

Posted in Як гармата | Comments Off on Голлівуд загруз в картах